Kraftöverföring

Tillfällig överföring och distribution av högspänning

Vi stödjer central, regional och distributionsnätverk med lösningar av högspänning när man ska genomföra planerade underhållsarbeten.

Detta erbjuder vi

Vi kan leverera tillfälliga lösningar för högspänningsel även på de mest avlägsna platser. Vi stödjer företag inom central, regional och distributionsnät med mål om att hålla lamporna på 24/7, 365 dagar om året. Vår erfarna personal kombinerat med vår specialutrustning gör att vi kan bistå hjälp under planerade och oplanerade avbrott.

Våra tjänster omfattar:

  • Installation av synkroniserade generatorer (20kVA till 1500 kVA) vid ersättning av luftledningar eller underhåll.
  • Modulärt designad utrustning som är avsedd att fungera på de mest vanligt förekommande spänningarna upp till 63 kV.
  • Stand-by och kontinuerlig effekt under perioder med hög efterfrågan.
  • Ansluta, synkronisera och koppla ifrån nätet utan att avbryta tillförsel.
  • Tillhandahållande av tillfälliga generatorer och transformatorer vid uppgraderingar eller utbyte av högspänningsutrustning.
  • Vi hjälper till med tillfällig elkraft under nödsituationer, såsom storm eller översvämning skador, medan reparationer görs.
  • Vi kan leverera reservkraft under översyn eller reparation av stationär reservkraft.

Undrar du över något? Ring oss

040 - 365 24 7

Bli kontaktad av oss