Datacenter

Strömförsörjning, kylning och belastningsprover

Vikten av att upprätthålla ett datacenter vid optimal prestanda har aldrig varit större. Konsekvenserna av att förlora el- eller temperaturkontrollsystem är katastrofala. Eftersom lagringskapaciteten och datavolymerna fortsätter att öka, innebär det utmaningar för att säkerställa kontinuerlig drift.

Aggreko har lång erfarenhet av att tillhandahålla elkraftslösningar, tillfälliga temperaturkontrollsystem och belastningsprover för kritiska anläggningar, såsom datacenter. Vi samarbetar med ledande aktörer inom webbtjänster, finans, vård- och FM-management och entreprenörer för att hitta lösningar på både planerade projekt och akuta problemställningar.

Våra specialiserade ingenjörsteam arbetar tillsammans med dig från design och driftsättning av utrustning, till att projektera installation, drift och nedmontering.

Aggreko tjänsteutbud omfattar:


 • Lastbankar för systemtest
 • Provning av ny kraft- och temperaturkontrollutrustning vid driftsättning av nya datahallar eller efter renovering eller uppgradering.
 • Kompletterande strömförsörjning och kylning
 • 
Kompletterande kylutrustning och generatorhyra för att bibehålla topprestanda.
 • 
Nödsituationer och reaktiva krav.
 • Reservkraft och kyllösningar, med jourverksamhet dygnet runt för att säkerställa minsta möjliga störning.
 • 
Beredskapsplaner.

Aggreko beredskapsplaner ger dig:

 • 
En fungerande återhämtningsplan som snabbt kan sättas in vid en nödsituation – dygnet runt.
 • 
Minska driftstoppen och minimera störningarna, “business as usual” på bara några timmar.
 • 
Bidra till att minska riskerna med driftstopp, inklusive förlorade intäkter och obudgeterade kostnader.
 • 
Fullständig pristransparens och förmågan att budgetera för “worst case scenario”.

Undrar du över något? Ring oss

040 - 365 24 7

Bli kontaktad av oss