Fastighetsförvaltning

El- och VVS uthyrningslösningar

Vi hjälper dig från inspektion, till specifikation, installation, drifttagning, underhåll, tankning och avhämtning – vi kan hjälpa dig med hela projektet.

Stöttar dig på en konkurrensutsatt marknad

Vi har över 50 års erfarenhet av planerade projekt för företag inom fastigheten.

En komplett “A-Ö” lösning

Vi hjälper dig från inspektion, till specifikation, installation, idrifttagning, underhåll, tankning och återhämtning – vi kan hjälpa dig med hela projektet.

En pålitlig och erfaren partner

Att leverera lösningar för tillfälliga el eller temperaturkontroll är ofta mer komplicerade än fasta installationer. Våra ingenjörer har erfarenhet av dimensionering, specifikationer och installation av hyresutrustning som kommer att fungera tillsammans med ditt system. Samarbete med oss ger dig trygghet, så att du kan fokusera på dina egna kunder.

Vad kan vi erbjuda?

  • Dieselgeneratorer för tillfällig elkraft.
  • Lastbankar för systemtest och belastningsprover.

Undrar du över något? Ring oss

040 - 365 24 7

Bli kontaktad av oss