Industriproduktion

Uthyrningslösningar för optimal produktivitet

Vårt team hjälper tillverkare att bibehålla optimal produktivitet genom att ge stöd för planerade underhållsprojekt och kan reagera snabbt om de upplever fel med utrustningen.

Detta erbjuder vi

Lösningar baserade på dina behov

Vi erbjuder många års erfarenhet när det gäller att förstå kundens behov, samt krav på arbetsplatsen och utifrån det skapa de bästa lösningarna.

Vi erbjuder allt ifrån uthyrning av kylare för underhållsprojekt, till akuta lösningar vid avbrott på rutnät med högspänningsel.

Planerat underhåll och driftstopp:
Våra ingenjörer samarbetar med dig för att designa och leverera kostnadseffektiva lösningar, så att du kan fokusera på underhåll och reparation, utan att produktiviteten påverkas.

Beredskapsplanering:
Vi kan hjälpa dig att proaktivt planera för:

  • Översvämningar
  • Bränder
  • Strömavbrott
  • Felaktig utrustning

Vid en eventuell nödsituation, kommer du att ha en fungerande katastrofplan. Detta gör att du kan återställa din verksamhet utan störningar eller förseningar.

Aggrekos utbud av tjänster och produkter inkluderar:

  • Elgeneratorer från 20 kVA till 1500 kVA.
  • Högspänningsel och elektriska distributionslösningar för central, regional och distributionsnät, för att ge backup eller kontinuerligt flöde under omstrukturering och avbrott i elnätet.
  • Utrustning för temperaturkontroll, det vill säga kylare med vätsketemperatur ut från maskin ned till -40°C och kyltorn som kan leverera kyleffekt mer än en megawatt.
  • Gasgeneratorer, lämpliga för områden utan anslutning till internett.
  • Lösningar för avfuktning och värme.

Undrar du över något? Ring oss

040 - 365 24 7

Bli kontaktad av oss