Livsmedelsindustri

Optimera produktivitet och vinst

Har du problem med temperaturen i din anläggning eller förlorat kraftförsörjningen? Vi hjälper dig 24/7, 365.

Vad vi erbjuder

Lager och produktionsanläggningar är mycket känsliga för störningar när det gäller strömförsörjning och kyla. Även ett kort avbrott äventyra produktionen.

Vi samarbetar med dig för att utforma och skapa lösningar för en mängd olika situationer som uppfyller dina behov.

Hur kan vi stödja?

  • Tillfällig el eller kylkapacitet för att stödja omstrukturerings eller underhållsreparationer.
  • Stöd vid avbrott i elnätet, för att få igång produktionen igen med minsta möjliga störning.
  • Kompletteringskyla för perioder med ökad efterfrågan, utan att behöva investera i ny utrustning.
  • Katastrofplanering för översvämningar, bränder, strömavbrott eller utrustningsfel. Detta ger dig en fungerande katastrofplan för el och temperaturkontroll.
  • Säsongsbaserad eller tillfällig kyla och kylförvaring för råvaror, mejeri eller köttprodukter.

Undrar du över något? Ring oss

040 - 365 24 7

Bli kontaktad av oss