Kraftförsörjning

Effektiva och kostnadsbesparande hyrlösningar för kraftförsörjning

Ska du hyra el, bör du ha en genomtänkt plan på var och hur du kan hyra elen. Vi samarbetar med dig för att designa och leverera en lösning som täcker alla dina behov.

Vad vi erbjuder

Vi jobbar med att leverera den bästa lösningen för just dig och ditt företag.

  • Vi har en av världens största flotta av generatorer, lastbankar och kringutrustning.
  • Våra dieselgeneratorer sträcker sig från 20 kVA till 1500 kVA.
  • Vi erbjuder gasgeneratorer för områden där dieselgeneratorer inte är lämpliga eller där arbetsplatsen ligger avskilt.
  • Vi hjälper till med tilfälliga högspänningslösningar för kraftöverföring.
  • Lastbankar för drifttagning på byggarbetsplatsen eller systemtest och belastningsprover.

 

Vi är pålitliga

Vår utrustning är känd för sin tillförlitlighet. Genom grundliga inspektioner av utrustningen före och efter uthyrning, *lasttestning* kombinerat med omfattande service på arbetsplatsen, har vi etablerat oss som en pålitlig leverantör.

Vi fokuserar på kvalitet

Med låg ljudnivå, förbrukning och utsläpp vid leverans av kraftförsörjning, visar Aggreko vägen med sin ISO9001:2008 godkända produktionsanläggning i Skottland.

Vi är flexibla

För att garantera flexibla lösningar är vår flotta modulärt designad. Detta ger dig lösningar som enkelt kan skalas upp eller ner baserat på dina behov.

Undrar du över något? Ring oss

040 - 365 24 7

Bli kontaktad av oss