Våra tjänster

Vi erbjuder en komplett A till Ö lösning

Från inspektion, till specifikation, installationsservice, tankning och hämtning - vi kan samarbeta med dig på hela projektet.

En leverantör för framtiden

I en bransch som sträcker sig över flera områden, kan vi erbjuda många olika lösningar baserat på de behoven som uppstår.

Här under ser du endel av det vi kan erbjuda dig och ditt företag. Oavsett så rekomennderar vi att du tar kontakt med oss för att hitta en lösning som vill fungera bäst för dig.

Inspektion och rådgivning

 • Vi blir ofta tillkallade för att ge stöd på det tekniska för både el och temperaturkontroll projekt.
 • Våra inspektioner – som är gratis – visar fort vilka problem som vi kan hjälpa dig med. Detta betyder att vi kan leverera tekniska konstruerade lösningar anpassade för ditt behov.

Teknisk rådgivning

 • Vi har lång erfarenhet med att leverera tillfälliga el eller temperaturlösningar. Dessa lösningar är ofta mer komplicerade än fasta installationer
 • Våra tekniska experter har erfarenhet i dimensionering och specifikation för uthyrning av utrustning som fungerar tillsammans med ditt existerande anlägg.
 • När du jobbar med oss får du erfarenhet som sträcker sig över ett brett spektrum av branscher och områden. Vårt unika nätverk av ingenjörer säkerställer att någonstans i världen kommer vi att ha svaret på hur vi levererar en lösning för just dig.

Installation och idrifttagning

 • Vårt mål är att distribuera och installera utrustningen så snabbt som möjligt. Vi tillhandahåller en lyhörd service för att hålla störningar på området till ett minimum.
 • Vi har ett erfaret team av tekniker som arbetar från lokala servicecenter för att säkerställa tillgänglighet dygnet runt.

Service och underhåll

 • Vår utrustning är konstruerad och monterad till branschledande specifikationer på våra ISO 9001: 2008 godkända anläggningar. Detta säkerställer optimal prestanda i de mest krävande miljöer.
 • Vår pålitlighet har uppnåtts genom grundlig inspektion av utrustningen före och efter uthyrning, liksom lasttestning i kombination med omfattande tjänsteleverantörer.
 • Service och underhåll ingår i alla våra lösningar.

Beredskapsplanläggning

 • Vi kan hjälpa dig att planera för då du stöter på avbrott på strömförsörjningen eller temperaturkontrollen, så att ditt företag kan komma undan med minimala avbrott.
 • Vi hjälper företag att proaktivt planera för nödsituationer, såsom översvämningar, brand eller avbrott i elnätet.
 • Vår inställning är enkel: Våra ingenjörer genomför en omfattande undersökning av anläggningens elsystem (dvs. krav på högspänningsel) och behovet av temperaturreglering. Därfter kommer de att producera en skräddarsydd katastrofplan med information om utrustning, logistik och vilka tekniska krav som behövs i en nödsituation.

Download our terms and conditions:

SVENSK Standard Leievilkår

Undrar du över något? Ring oss

040 - 365 24 7

Bli kontaktad av oss